ส่งข้อความ
บ้าน >

DONGGUAN DINUO PACKAGING CO., LTD ข้อมูลบริษัท

ควบคุมคุณภาพ
ใบรับรอง.alt
Standard|t:ISO9001:2015
ตัวเลข:CACQ20Q00417R0
วันที่ออก:2020-11-23
วันหมดอายุ:2023-11-22
โปรไฟล์การควบคุมคุณภาพ
ขั้นตอนเฉพาะของการใช้ SPC นั้นชัดเจนมากและแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนแรก: รวบรวมข้อมูลและวาดภาพ
ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าขีด จำกัด การควบคุมระบุเหตุผลพิเศษและดำเนินมาตรการ
ขั้นตอนที่สาม: การวิเคราะห์และปรับปรุงกำหนดขนาดของความแตกต่างสาเหตุทั่วไปและใช้มาตรการเพื่อลดความแตกต่าง

ในมุมมองของทฤษฎีการคิด SPC ข้างต้นตรรกะและขั้นตอนการดำเนินการแล้วคิดเกี่ยวกับการดำเนินการของ SPC


SPC เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการรัฐวิสาหกิจในการดำเนินการของ SPC ก่อนเพื่อตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะมีนิสัยที่ดีในการทำงาน นี่เป็นความต้องการสภาพแวดล้อมการจัดการที่ SPC นำมาใช้


ระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ:
1. การฝึกอบรมบุคลากรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีแนวคิดและความตระหนักของ SPC
2. ระบุจุดควบคุมที่สำคัญและคุณลักษณะด้านคุณภาพหรือพารามิเตอร์กระบวนการที่ต้องควบคุมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
3. มีการกำหนดวิธีการวัดและเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและมีการประเมินระบบการวัดอย่างถูกต้อง
4. จัดทำแผนการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนการตรวจสอบ
5. จัดทำแผนเผชิญเหตุเบื้องต้น


ระดับการจัดการคุณภาพ:
ระบบการจัดการคุณภาพประกอบด้วยจุดต่ำกว่าสามจุด:

1. มาตรฐานเป็นการรับรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการของ SPC
2. เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
3. มีการเตรียมกำลังคนและทรัพยากรวัสดุที่เหมาะสม

ปัญหาดังกล่าวข้างต้นเน้นความสำคัญของการควบคุมกระบวนการและยังระบุว่าการควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่จำเป็นในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ต่อไปเราจะหารือถึงวิธีการควบคุมคุณภาพกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพจากหลายด้าน


ครั้งแรก: การรับรู้คุณภาพโดยรวมของการศึกษาและการฝึกอบรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผู้ประกอบการผลิตที่มีคุณภาพต่ำ คนงานที่รับสมัครส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่าคนงานเทคโนโลยีจริง จิตใจของพวกเขาคือ "คุณภาพต่ำ" ดังนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราควรเริ่มต้นด้วยการปรับปรุง "จิตสำนึกคุณภาพ" ของพนักงาน


ประการที่สอง: ใช้กฎกระบวนการอย่างเคร่งครัด การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จะต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและผลิตตามข้อกำหนดของกระบวนการ เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการโดยตรงของการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรงขึ้นอยู่กับการควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งส่วนใดของความประมาทเลินเล่ออาจนำไปสู่ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทักษะการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการผลิตในขณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการผลิตของกระบวนการอย่างเคร่งครัด

ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว จีนคุณภาพดี ถุงฟองจดหมาย ผู้จัดหา. ลิขสิทธิ์ © 2019-2024 bubblemailingbag.com . สงวนลิขสิทธิ์.